Laporan penyiasatan kewangan syarikat-syarikat berhad 1988 =

Published: Kuala Lumpur: Statistics Department, 1990.
Subjects: