MALAYSIA : buku maklumat perangkaan 1996 - statistics handbook 1996.

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 1996.
Subjects: