Perangkaan ekonomi siri masa =

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan, 1986.
Subjects:

Khazanah Nasional

Call Number: R330 595 MAL
Accession No Item Category SMD Status Notes
0000020275 REFERENCE STATISTICS Available 1999
0000029036 REFERENCE STATISTICS Available 2000

HEAD QUARTERS

Call Number: R330 595 MAL
Accession No Item Category SMD Status Notes
0000020278 REFERENCE STATISTICS Available 1999
0000029033 REFERENCE STATISTICS Available 2000