Sistem kewangan Islam di Malaysia : teori, amalan dan prospek /

Main Author: NOR Mohamad Yakcop
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publishing, 1996.
Subjects: