Pengurusan Islam abad ke 21 : revolusi pengurusan untuk keunggulan sektor awam dan koporat /

Main Author: LIZ Ozaman Wan Omar
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1996.
Subjects: