Teori, amalan dan prospek sistem kewangan islam di Malaysia /

Main Author: NOR Mohamed Yakcop
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publications, 1997.
Subjects:
Description not available.