INDEKS harga rumah Malaysia : harga rumah mula jatuh dalam kelembapan ekonomi /

Published: Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia, 1998.
Subjects:

HEAD QUARTERS

Call Number: R336 1 IND
Accession No Item Category SMD Status Notes
0000011002 REFERENCE BULLETIN Available