INDEKS harga rumah Malaysia : harga rumah mula jatuh dalam kelembapan ekonomi /

Published: Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia, 1998.
Subjects: