KONSEP syariah dalam sistem perbankan Islam /

Published: Kuala Lumpur: BIMB Institute of Research and Training Sdn Bhd.
Subjects: